Osman Kemal ASLAN

Kemah Belediye Başkanı

Osman Kemal Aslan, 1960 yılında Kemah İlçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kemah’ta tamamlayan Aslan, 1983 Yılında Kemah’ta memuriyete başladı.

1998 yılında Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nü bitirdi. 1999 yılına kadar Kemah Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda Memur olarak hizmet etti. Osman Kemal Aslan, 1999-2008 yılları arasında Kemah Halk Eğitim Merkezi’nde memuriyet hayatına devam etti.

2008 yılından bu güne kadar devam eden süre içerisinde, Kemah’ta çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve derneklerde görev aldı.

Osman Kemal Aslan, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Erzincan Kemah Belediye Başkanı seçildi. Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır.


Osman Kemal Aslan, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden MHP’nin Kemah Belediye Başkan Adayı olarak yerel seçimler de ikinci kez belediye başkanı olarak seçildi.

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI

İlçe Hastanesi

İlçe Sağlık Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları:

 

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.


Sunduğu Hizmetler:
-Aile hekimliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerin hizmetlerinin denetimlerini ve hizmet içi eğitimlerini yapar.
-Aile hekimleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler üzerinden periyodik olarak bildirilen ve bölgede kendi ürettiği verilerin sürveyansını yapar.
-Kendi bölgesinde yürütülecek ulusal düzeydeki sağlığı geliştirme programlarını yürütür.
-Aile hekimleriyle ve bağlı birimlerle işbirliği içinde, bulaşıcı hastalıkların kontrolü (sürveyans, salgın yönetimi ve filyasyon) hizmetlerini yürütür/yürütülmesini sağlar.
-Olağandışı durumlarda (göç, mevsimsel işçiler, deprem, sel vb) sağlık hizmetlerinin sunulmasını organize eder.
-Çevre sağlığı, iş sağlığı gibi hizmetlerin toplumsal düzeyde organize edilmesini sağlar.
-Ölüm raporu vermek
-Evde sağlık hizmeti vermek
-Okul çağı çocukların aşısını yapmak
-Kanser erken teşhis ve tarama hizmetleri
-Mevsimlik nüfus hareketleri (tarım işçileri, göçmenler vb)
-Adli tıbbi hizmetler