ARAMA
Kemah Belediyesi

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI

Geri

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI

İlçe Hastanesi

İlçe Sağlık Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları:

 

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.


Sunduğu Hizmetler:
-Aile hekimliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerin hizmetlerinin denetimlerini ve hizmet içi eğitimlerini yapar.
-Aile hekimleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler üzerinden periyodik olarak bildirilen ve bölgede kendi ürettiği verilerin sürveyansını yapar.
-Kendi bölgesinde yürütülecek ulusal düzeydeki sağlığı geliştirme programlarını yürütür.
-Aile hekimleriyle ve bağlı birimlerle işbirliği içinde, bulaşıcı hastalıkların kontrolü (sürveyans, salgın yönetimi ve filyasyon) hizmetlerini yürütür/yürütülmesini sağlar.
-Olağandışı durumlarda (göç, mevsimsel işçiler, deprem, sel vb) sağlık hizmetlerinin sunulmasını organize eder.
-Çevre sağlığı, iş sağlığı gibi hizmetlerin toplumsal düzeyde organize edilmesini sağlar.
-Ölüm raporu vermek
-Evde sağlık hizmeti vermek
-Okul çağı çocukların aşısını yapmak
-Kanser erken teşhis ve tarama hizmetleri
-Mevsimlik nüfus hareketleri (tarım işçileri, göçmenler vb)
-Adli tıbbi hizmetler